Klub 231
≡ Menu

Použité prameny a literatura

Archivy

Archiv Národního muzea v Praze
    fond Klub 231
    pozůstalost Prokopa Drtiny

Archiv Ústavu soudobých dějin AV ČR v Praze
    sbírka Komise vlády pro analýzu událostí let 1967-70

    fondy:  A (dokumenty získané od občanů)
B (bezpečnostní aparát)
C (dokumenty z archivu vlády)
D (dokumenty z archivu ÚV KSČ)
S (materiály útvaru svodných informací, plánu a řízení ÚV KSČ)

Publikované prameny

KOUDELKA, František - SUK, Jiří, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara 1968 (leden-srpen 1968), Praha - Brno 1996
PECKA, Jindřich - BELDA, Josef - HOPPE, Jiří, Občanská společnost 1967-1970. Emancipační hnutí uvnitř Národní fronty 1967-1970, Praha - Brno 1998
PECKA, Jindřich - BELDA, Josef - HOPPE, Jiří, Občanská společnost 1967-1970. Sociální organismy a hnutí Pražského jara 1967-1970, Praha - Brno 1998
Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ, Praha 1969
VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír a kol., Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Prosinec 1967-červenec 1968, Praha - Brno 1995
VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír, Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Červenec 1968-srpen 1968, Praha - Brno 1997
VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír, Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Září 1968-květen 1970, Praha - Brno 1997
VONDROVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Jaromír - MORAVEC, Jan, Komunistická strana Československa: Pokus o reformu (říjen 1967-květen 1968), Praha - Brno 1999

Noviny a časopisy

Lidová demokracie 1968
Listy 1968, 1969
Literární listy 1968
Mladá fronta 1968
Práce 1968
Reportér 1968
Rudé právo 1968, 1969
Student 1968
Soudobé dějiny 1993-94
Svobodné slovo 1968
Tribuna 1969
Zemědělské noviny 1968

Literatura

BIĽAK, Vasil, Paměti II., Praha 1991
BRODSKÝ, Jaroslav, Řešení gama, Praha 1990
DUBČEK, Alexander, Naděje umírá poslední. Vlastní životopis, Praha 1993
Fakta nelze zamlčet. Svědectví lidí a dokumentů, Praha 1971
KAPLAN, Karel, Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968, Praha 1993
KAPLAN, Karel, Československo v letech 1967-1969, Praha 1993
KOUDELKA, František, Státní bezpečnost 1954-1968, Praha 1993
KRÁL, Václav, Od ledna do srpna, Praha 1969
KURAL, Václav a kol., Československo roku 1968. I.díl: Obrodný proces, Praha 1993
LEDERER, Jiří, Touhy a iluze I. a II., Toronto 1984 a 1988
MENCL, Vojtěch a kol., Československo roku 1968. II. díl: Počátky normalizace, Praha 1993
MENCL, Vojtěch a kol., Osm měsíců pražského jara 1968, Praha 1991
MLYNÁŘ, Zdeněk, Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990
MORAVEC, Jan, Antipoučení, Praha 1990
PECKA, Jindřich, Dělnické výbory na obranu svobody tisku, Praha 1993
PECKA, Jindřich - PREČAN, Vilém, Proměny pražského jara 1968-69, Praha 1993
PITHART, Petr, Osmašedesátý, Praha 1990
RAMBOUSEK, Ota, Paměti lichoběžníka, Praha 1999
RAMBOUSEK, Ota - GRUBER, Ladislav, Zpráva dokumentační komise K 231, místo vydání neuvedeno, USA 1995
Rok 1968. Nechť mluví fakta, Praha 1970
SKILLING, Gordon, Czechoslovakia’s Interrupted Revolution, New Jersey 1976
VALENTA, Jiří, Sovětská intervence v Československu 1968, Praha 1991